+

Magistarske teze

  • 2016. Neđo Milošević: „Geosredina i erozioni procesi kao faktori morfoloških promena korita malih vodotokova na eksperimentalnim deonicama sliva Kolubare”.
  • 2014. Mirjana Stanišić: „Geotehnička istraživanja u okviru ušravljanja projektima za uređenje bujičnih tokova”.
  • 2011. Maja Todorović: „Protiveroziona geotehnika u zaštiti i očuvanju životne sredine urbanih prostora”.
  • 2010. Aleksandar Seizović: „Primena metoda protiverozione geotehnike u izgradnji urbanih objekata na erodibilnom i kolapsibilnom lesnom tlu”.