+

Pripremna nastava

PRIPREME ZA PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE

Pripremna nastava iz Matematike neće biti organizovana za prijemi ispit za upis u školsku 2019./2020. godinu.