+

Докторске дисертације

  • Симовић Исидора (2016): „Варијабилност фенотипских и морфолошких карактеристика млеча у природним и урбаним популацијама” (ментор: М. Оцокољић).
  • Стојановић Надежда (2016): „Еколошке и естетске функције зелених површина дуж главних магистралних праваца на подручју Београда” (ментор: М. Оцокољић).
  • Оцокољић Мирјана (2006): „Најстарија стабла на зеленим површинама Београда као полазни материјал у производњи садница украсног дрвећа” (ментори: Н. Анастасијевић и М. Грбић).
  • Ненад Ђорђе Ставретовић: „Структура травњака као детерминатор квалитета у различитим типовима травних површина урбаног подручја Београда”, одбранио је 14. 10. 2002. Ментор: проф. др Небојша Анастасијевић.
  • Јована Жарко Петровић: „Структурна, еколошка и социолошка истраживања травњака рекреативних површина‟, одбранила је 22.10.2015. Ментор: проф. др Ненад Ставретовић.