+

Магистарске тезе

  • Оцокољић Мирјана (2000): „Истрживање индивидуалног варијабилитета дивљег кестена (Aesculus hippocastanum L.) у урбаним ценозама на подручју Београда и околине” (ментор: В. Исајев).
  • Ненад Ставретовић; „Истраживање функционалности и квалитета биљних врста у парковским травњацима Београда”, одбранио је 25. 3. 1996. године. Ментор: проф. др Драгица Обратов‑Петковић.