+

Katedra za pejzažnu hortikulturu

šef Katedre: dr Danijela Đunisijević-Bojović
zamenik šefa Katedre: dr Dragana Skočajić
sekretar Katedre: dr Marija Marković

Razvoj Katedre:

Katedra za pejzažnu hortikulturu je osnovana 1979. godine pod nazivom: „Katedra za proizvodnju ukrasnih biljaka”. Na čelu Katedre, kao šef, u to vreme bio je prof. dr Slobodan Stilinović, nastavnik na predmetu Proizvodnja sadnog materijala. Katedra menja naziv u Katedra za pejzažnu hortikulturu 2002. godine. Prof. dr Slobodan Stilinović (1926–2002) u periodu od 1976. do 1983. godine bio je član jugoslovenskih delegacija u Komitetu UN za šumarstvo i učestvovao je na zasedanju Konferencije UN za borbu protiv dezertifikacije u Najrobiju. Na Šumarskom fakultetu je bio šef Odseka za hortikulturu, direktor Instituta za pejzažnu arhitekturu i dekan Fakulteta u periodu 1977–1979. godine.

Prof. dr Olga Mijanović (1933) je izvodila nastavu na predmetima Cvećarstvo 1 i 2. Kao predstavnik Jugoslavije više puta je učestvovala u radu zasedanja Evropske unije za promet i tržište cveća. Bila je šef Katedre, zatim direktor Instituta za pejzažnu arhitekturu, a u periodu 1985‒1987. dr Olga Mijanović je bila dekan Fakulteta. Penzionisana je 2000. godine.

Prof. dr Miodrag Kovačević (1939) je držao nastavu na predmetu Ekonomika u pejzažnoj arhitekturi. Penzionisan je 2005. godine.

Prof. dr Slobodan Lazarević (1943–2014) je izvodio nastavu na predmetima Cvećarstvo 1 i 2. Penzionisan je 2009. god.

Prof. dr Tanja Milijašević (1954–2010) bila je angažovana u izvođenju nastave iz predmeta Bolesti ukrasnih biljaka.

Danas u okviru Katedre postoje 3 laboratorije: Laboratorija za kulturu tkiva, Semenska laboratorija i Laboratorija za hemotaksonomiju. U toku je administrativno verifikovanje još jedne laboratorije, u kojoj će se vršiti hemijska analiza biljnog materijala. Na okućnici Šumarskog fakulteta formiran je i Centar za proizvodnju ukrasnih biljaka kao izdvojen prostor za proizvodnju sadnog materijala ukrasnog drveća i žbunja i cvetnih kultura (perena) čijim radom koordinira Katedra za pejzažnu hortikulturu.