+

Katedra za pejzažnu hortikulturu

šef Katedre: dr Jelena Tomićević Dubljević
zamenik šefa Katedre: dr Ivana Bjedov
sekretar Katedre: dr Marija Nešić

Istorijat

Katedra je osnovana sedamdesetih godina prošlog veka, pod nazivom Katedra za proizvodnju ukrasnih biljaka i tada je organizaciono pripadala Odseku za hortikulturu, Šumarskog fakulteta. Prvu generaciju nastavnika, osnivača Katedre, činili su prof. dr Olga Mijanović (1933-2017), nastavnik na predmetu Cvećarstvo i prof. dr Slobodan Stilinović (1926-2002), nastavnik na predmetu Proizvodnja sadnog materijala. Prvi šef Katedre bio je prof. Slobodan Stilinović. Ovi nastavnici su postavili temelje Katedre, koja od 2002. godine nosi naziv Katedra za pejzažnu hortikulturu.