+

Мастер радови

  • Љубица Стевановић (2016): Перцепцијско чулни аспекти уређења отворених градских простора. Ментор: др Биљана Јовић.
  • Јелена Стојановић (2016): Интерпретација пројектантских решења применом дигиталне графике. Ментор: др Биљана Јовић.
  • Ђорђе Илић (2016): Реконструкција шире зоне градског сквера у Јагодини. Ментор: др Невена Васиљевић.
  • Јована Стефановић (2016): Зелена инфраструктура: унапређење функције отворених простора на територији Пирота. Ментор: др Невена Васиљевић.
  • Златомир Игњатовић (2016): Предеоне вредности заштићеног природног добра предела изузетних одлика „Aвала”. Ментор: др Невена Васиљевић.
  • Миле Лончар (2016): Могућност ревитализације културног предела села Рогљево. Ментор: др Невена Васиљевић.
  • Снежана Кецман (2016): Зелена инфраструктура као стратегија планирања градске општине Чукарица. Ментор: др Невена Васиљевић.
  • Милена Љешњак (2016): Реконструкција парк-шуме Горица. Ментор: др Невена Васиљевић.