+

Master akademske studije (Master)

Uslov za upis studijskog programa su završene osnovne akademske studije (240 ESPB) iz pejzažne arhitekture i srodnih oblasti u skladu sa Pravilnikom.

Broj studentskih mesta: 44 (27 na teret budžeta).

Dužina trajanja studija: 1 godina – 60 ESPB.

Studijski program master akademskih studija Pejzažna arhitektura je celovit i interdisciplinaran sa ciljem obrazovanja studenata za rad u oblasti pejzažne arhitekture i to: rukovodilaca u praksi planiranja i urbanizma, pejzažnoarhitektonskog projektovanja i pejzažnog inženjeringa, upravljanja zelenilom grada, zaštite prirode i životne sredine, zaštite biodiverziteta i zaštite ukrasnih biljaka.

Ishod procesa učenja je osposobljen master stručnjak sa usvojenim znanjima, veštinama i kompetencijama potrebnim za rad u praksi pejzažne arhitekture. Master akademske studije Pejzažne arhitekture obezbeđuju mogućnost nastavka obrazovanja na specijalističkim i doktorskim studijama, kao i sticanje preduslova za licence odgovornog planera, urbaniste, projektanta i izvođača radova.

Studijski program je organizovan kao jedinstven program sa 3 izborne grupe: Upravljanje predelima

i zaštita prirode, Pejzažni inženjering i Planiranje i projektovanje u pejzažnoj arhitekturi.

Studijski program ima 3 obavezna i 2 izborna predmeta, stručnu praksu, studijski i istraživački rad i master rad. Nastavni plan: pdf

Akademski naziv: master inženjer pejzažne arhitekture (mast. inž. pejz. arh.)