+

Osnovne akademske studije (Bachelor)

Ishodi procesa učenja u okviru studijskog programa Pejzažna arhitektura su zasnovani na deskriptorima kvalifikacija, odnosno zahtevima i preporukama Evropske federacije pejzažnih arhitekata (EFLA) Evropskog udruženja škola pejzažne arhitekture (ECLAS), kao i na odgovarajućem evropskom okviru kvalifikacija i zahtevima međunarodnih i nacionalnih strukovnih udruženja.

Studenti u toku studija ne rade završni rad, već imaju sintezni rad iz profilnih oblasti u formi profesionalne prakse definisane kao studijska aktivnost.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program osnovnih akademskih studija Pejzažna arhitektura 

Broj ispita: 40 (31 obavezan + 9 izbornih)

Akademsko zvanje: Diplomirani inženjer pejzažne arhitekture (skraćeno: dipl. inž. pejz. arh.).