+

Članovi katedre

Šef katedre: dr Dragan Nonić, red. prof.
Zamenik šefa katedre:
dr Ljiljana Keča, vanr. prof.
Sekretar katedre:
MSc Milica Marčeta

NASTAVNO OSOBLJE:

NASTAVNICI ANGAŽOVANI SA DRUGIH FAKULTETA:

  • dr Sreten Jelić, van. prof.

SARADNICI: