+

Članovi katedre

Šef Katedre: dr Milorad Danilović, redovni profesor
Zamenik šefa Katedre:
dr Nenad Ćuprić, vanredni profesor
Sekretar Katedre:
mast. inž. Vladimir Ćirović, saradnik u visokom obrazovanju

REDOVNI PROFESORI:

VANREDNI PROFESORI:

DOCENTI:

ASISTENTI SA DOKTORATOM:

ASISTENTI:

SARADNICI U VISOKOM OBRAZOVANJU: