+

Međunarodna saradnja

Osoblje Katedre Iskorišćavanja šuma intenzivno radi na uspostavljanju međunarodne saradnje: angažovanje profesora iz inostranstva za učestvovanje u nastavnim aktivnostima, rad na zajedničkim  naučno-istraživačkim projektima, publikovanje radova u međunarodnim časopisima, angažovanje u komisijama za izrade i odbranu master radova i doktorskih disertacija, kao i u komisijama za izbor nastavnika i saradnika.

U cilju obogaćivanja naučnih saznanja nastavnika i saradnika, Katedra će preduzeti odgovarajuće aktivnosti na uspostavljanju veza sa relevantnim institucijama. Pored toga, aktivnosti Katedre biće usmerene i na organizovanje stručnih ekskurzija.