+

Publikacije

POPIS PUBLIKACIJA NA KATEDRI SEMENARSTVA, RASADNIČARSTVA I POŠUMLJAVANJA

MONOGRAFIJE

 • Dr Milovan Gajić, dr Dragica Vilotić, dr Dragan Karadžić, dr Ljubodrag Mihailović, dr Vasilije Isajev (1994): OMORIKA – PICEA OMORIKA (PANČIĆ) PURKINE NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA TARA, Nacionalni park TARA ‒ Bajina Bašta, Šumarski fakultet, Beograd.
 • Dragica M. Vilotić (2004): GINKO ( Ginko biloba L.) – ŽIVI FOSIL, IZAZOV, UKRAS, LEK, Šumarski fakultet, Beograd.
 • Mirjana Šijačić-Nikolić (2005): IN MEMORIAM PROF. DR ALEKSANDAR TUCOVIĆ, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Momčilo Kojić, Dragica Vilotić (2006): EKSKURZIONA FLORA ŠUMA SRBIJE, Šumarski fakultet, Beograd.
 • Momčilo Kojić, Dragica Vilotić, Vaskrsija Janić (2008): MEDONOSNE BILJKE, Herbološko društvo Srbije, Beograd.
 • Dr Dragica Stanković (2008): BILJKE I SAOBRAĆAJ, Zadužbina Andrejević, Beograd.
 • Dragica Vilotić, Nenad Stavretović, Mihailo Stanić (2011): POSEBNI PRIMERCI DRVENASTIH VRSTA NACIONALNOG PARKA TARA, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd.
 • Dragica Vilotić, Srećko Šakić (2012): EVODIJA OKRUŽENA BILJNOM ZAJEDNICOM, Institut za šumarstvo u Beogradu, Beograd.

UDŽBENICI I POMOĆNI UDŽBENICI

 • Dragica M. Vilotić (2000): UPOREDNA ANATOMIJA DRVETA, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
 • Mirjana Šijačić-Nikolić, Jelena Milovanović (2010): KONZERVACIJA I USMERENO KORIŠĆENJE ŠUMSKIH GENETIČKIH RESURSA, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd.
 • Borivoj Krstić, Radoljub Oljača, Dragica Stanković (2011): FIZIOLOGIJA DRVENASTIH BILJAKA, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Prirodno‑matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 • Ljubodrag Mihajlović, Dragica Vilotić, Mirjana Šijačić-Nikolić (2013): PRIRUČNIK IZ BIOLOGIJE ZA POLAGANJE KVALIFIKACIONOG ISPITA, Šumarski fakultet u Beogradu, Beograd.

PRAKTIKUMI

 • Vasilije V. Isajev, Mirjana T. Šijačić-Nikolić (2011): PRAKTIKUM IZ GENETIKE SA OPLEMENJIVANJEM BILJAKA, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd.
 • Vladan Ivetić (2013): PRAKTIKUM IZ SEMENARSTVA, RASADNIČARSTVA I POŠUMLJAVANJA, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd.

ZBIRKE ZADATAKA

 • Mirjana Šijačić-Nikolić (2011): ZBIRKA ZADATAKA ZA VEŽBE IZ ŠUMARSKE GENETIKE SA OPLEMENJIVANJEM BILJAKA, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd.

MONOGRAFIJE


 

PRAKTIKUMI


 

UDŽBENICI


 

ZBIRKE