+

Projekti katedre

 • „Pest Organisms Threatening Europe – POnTE” SEP-210177514. Horizon 2020. Contract no. 635646 (2015-2019). Rukovodilac projekta dr Nenad Keča.
 • „Fitopatološki elementi sušenja šuma cera i lužnjaka na prodručju Vojvodine ‒ posledice ekstremne suše iz 2012. godine”. Pokrajinski sekretarijat za Poljoprivredu (2015). Rukovodilac projekta dr Nenad Keča.
 • „Proučavanje uzročnika propadanja korenovog sistema u lišćarskim šumama Srbije”. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (2013). Rukovodilac projekta dr Nenad Keča.
 • „Ektomikorizacija sadnica u rasadničkoj proizvodnju u šumarstvu u Crnoj Gori”. Ministarstvo nauke Crne Gore (2012‒2015). Rukovodilac projekta dr Nenad Keča.
 • „Uloga patogena u propadanju hrastovih šuma na području JP ‘Vojvodinašume’”. Javno preduzeće Vojvodinašume (2012‒2015). Rukovodilac projekta dr Dragan Karadžić.
 • „Proučavanje uzroka bolesti kore bukve u prirodnim i izdanačkim šumama bukve u Srbiji”. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (2012‒2013). Rukovodilac projekta dr Dragan Karadžić.
 • „Proučavanje faune i značaja sipaca Srbije” Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (2012). Rukovodilac projekta dr Čedomir Marković.
 • „Proučavanje ekologije i šteta od Heterobasidion annosum s.l. i Armillaria vrsta u četinarskim šumama u Srbiji”. Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (2012). Rukovodilac projekta dr Nenad Keča.
 • „Diversity of invading Phytophthora spp. plant” Greece, FYR Macedonia and Serbia). FP7 – SEE-ERA.Net Plus Join Project ERA 138/1 (2011‒13). Rukovodilac projekta dr Nenad Keča.
 • „Primena savremenih saznanja iz oblasti šumarske entomologije, rasadničarstva i pošumljavanja u zaštiti šuma, proizvodnji šumskog sadnog materijala i pošumljavanju“ Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Rukovodilac projekta dr Čedomir Marković.
 • „Proučavanje uzročnika bolesti u četinarskim kulturama u Srbiji”. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (2011‒2012). Rukovodilac projekta dr Dragan Karadžić.
 • „Pojava i uloga Phytophthora vrsta u propadanju hrastovih šuma u Srbiji”. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (2010‒2011). Rukovodilac projekta dr Nenad Keča.
 • „Proučavanje bioekologije najznačajnijih parazitnih gljiva Mycosphaerella pini Erostrup apud Munk i Sphaeropsis sapinea Dyco and Sutton u kulturama crnog i belog bora u Srbiji i mogućnosti njihove kontrole”. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (2009‒2010). Rukovodilac projekta dr Dragan Karadžić.
 • Praćenje brojnosti potkornjaka Ips typographus (L.) i Pythiogenes chalcographus (L.) postavljanjem mreže feromonskih klopki. Javno preduzeće „Nacionalni park Kopaonik”. Rukovodilac projekta dr Čedomir Marković.