+

Reč asistenata i studenata

Studije šumarstva su mi pružile mogućnost da upoznam značaj prirode i prirodne lepote naše, ali i drugih zemalja. Šumarstvo prevazilazi naše kulturne i nacionalne okvire i otvara studentima našeg smera mogućnost profesionalne saradnje i druženja sa kolegama iz celog sveta. Teorijska znanja i sticanje    praktičnih iskustava, ali i druženje, saradnja sa domaćim i inostranim institucijama i kvalitetno poslediplomsko profesionalno usavršavanje – čini ono što dobijate na Odseku šumarstva. – dr Vukan Lavadinović-asistent na šumarskom fakultetu u Beogradu  

 

Moj primer možda će  motivisati  i Vas, jer sam ja spojila ekonomiju i šumarstvo i načinila dobar izbor koji me podstiče da idem napred. Najpre sam diplomirala ekonomiju, a potom upisala master studije u oblasti šumarske politike i ekonomike na  Šumarskom fakultetu. Postavši deo internacionalnog master programa imala sam priliku da učim i radim sa najpoznatijim profesorima iz regiona i sveta. Danas radim u Upravi za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ali i dalje želim da se usavršavam.  Zato sam ponovo student, ovoga puta na doktorskim studijama ekonomike i organizacije šumarstva. MSc Maja Srndović, izvršni direktor za strateško planiranje u J.P. „Srbijašume“

Studije šumarstva omogućile su mi da prirodu sagledam iz različitih uglova i vizura – od botanike do savremenih informacionih tehnologija. Za mene je to idealan spoj prirode i tehnike. I pravi izbor. – MSc Đorđe Filipović,

Šumarski fakultet obezbeđuje novi pogled na oblast šumarstva i zaštite životne sredine, druženje u prirodi i sa prirodom, znanje koje prenose vrhunski stručnjaci prirode i poslovne mogućnosti. Ukoliko volite prirodu, ovo je pravi izbor. – Marko Marković, student doktorskih studija 

Volim prirodu, pa me je šumarstvo zainteresovalo još u ranoj mladosti. Ove studije omogućile su mi putovanja, rad na istraživačkim projektima, terenski rad na najlepšim planinama u zemlji i regionu. Nova znanja i dragoceno  iskustvo  omogućila  mi  je  saradnja sa eminentnim stručnjacima i profesorima iz zemlje i inostranstva, a raduje me da sam u prilici da to prenosim mlađim generacijama. –MSc Dragan Borota, asistent

Kada podjednako volite prirodu i savremene tehnike i tehnologije, onda nije teško odabrati fakultet. Na Odseku za šumarstvo na Šumarskom fakultetu ove dve oblasti usko su povezane. Ukoliko i Vi volite i prirodu i tehniku, i šumu i kancelariju, i lov i dobra druženja, onda je Odsek za šumarstvo Vaš pravi izbor. – MSc Dušan Stojnić, asistent

To što mi je i otac diplomirao na Šumarskom fakultetu, govori da je drvo, kao važan deo prirode, ali i proizvodnje, naša porodična ljubav. Mene je privukla “biološka” strana priče, pa sam izabrao Odsek šumarstva koji mladima preporučujem jer omogućava širok spektar znanja koja se mogu primeniti u različitim oblastima, od ekonomije do energetike. Imajte na umu, obnovljivi izvori energije biće oblast koja sve više dobija na značaju. – Mladen Sretenović, Kronošpan 

Šumarski fakultet za mene je predstavljao odličan izbor zbog ljubavi prema prirodi, ali i zbog nastavno-naučnih programa, stručnih predavača, spoja teorijske i praktične nastave i praćenja svih evropskih trendova. Ovo je fakultet koji je ušao u porodicu renomiranih evropskih fakulteta. – MSc Dragan Jankov

Moji profesionalni afiniteti predstavljaju spoj ekonomije i šumarstva, pa sam zato po završetku osnovnih studija na Ekonomskom fakultetu i master studijama Šumarskomfakultetu, upisala i doktorske studije. Želja mi je da simbiozom ove dve naučne discipline, kroz doktorske studije, i aktivnim angažovanjem u naučno-istraživačkim aktivnostima doprinesem, kako konkretnim istraživačkim rezultatima relevantnim za katedru Ekonomika i organizacija šumarstva, tako i ličnoj satisfakciji. Sfera mog interesovanja su predmetne oblasti vezane za ekonometrijsko i statističko modeliranje u šumarstvu, ekonomika šumarstva, trgovina i marketing šumskih proizvoda, kao i uopšte analitika iz mikroekonomske perspektive u preduzetništvu šumarske orijentacije. Doktorske studije mi omogućavaju da, pored sticanja dodatnih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti šumarstva, mogu i sopstvenim angažovanjem da doprinesem razvoju i unapređenju struke. – MSc Milica Marčeta, student doktorskih studija

Šumarski fakultet omogućio mi je da kao jedan od četvorice najboljih studenata u generaciji, u decembru 2010. godine, baš na proslavi 90 godina postojanja našeg fakulteta dobijem  rešenje o zaposlenju u JP “Srbijašume”. To je najbolji pokazatelj izuzetne saradnje koju fakultet ostvaruje sa ovim ali i drugim preduzećima, kao i dokaz da studenti šumarstva svoja znanja i sposobnosti mogu da iskažu još u toku studija. Diploma inženjera šumarstva omogućila mi je da se bavim različitim poslovima u ovoj oblasti: učestvovao sam u planu proizvodnje drvnih sortimenata, vršio poređenja delova preduzeća i analizu uspešnosti, davao uputstva za operativnio izvođnje pojedinih poslova na korišćenju šuma i sl. Vremenom se dijapazon poslova proširuje, pa danas radim u sektoru za lovstvo i ribarstvo gde učestvujem i u brojnim istraživačko-razvojnim projektima. Veoma sam zadovoljan što osim u kancelariji, dosta boravim i na terenu, što moj posao čini dodatno zanimljivim i dinamičnim. – dr Predrag Glavonjić, JP “Srbijašume” 

Šumarstvo je moj pravi izbor, jer mi omogućava stalni kontakt sa prirodom i konstantno usavršavanje. Vrhunski profesori, teorija i praksa, mogućnost nastavka školovanja u inostranstvu to je ono što su mi donele studije šumarstva. Upisao sam FOPER Master Program, a od 2011. sam mlađi istraživač na Evropskom institutu za šumarstvo (EFI) u Finskoj. – Vladimir Nikolić, FOPER master student, European Forest Institute (EFI) zavod za zaštitu i

Osećanje povezanosti sa  prirodom  imam od detinjstva, a studijama šumarstva stekao sam i nova znanja, prijatelje, priliku za studijska putovanja i terensku praksu, nezaboravna iskustva i poslovne šanse. Bio sam student generacije, zaposlio sam se u JP „Srbijašume“, završio i master studije i sada sam student doktorskih studija Šumarskog fakulteta. Moj izbor fakulteta je bio pravi, neka bude i tvoj! – MSc Vladimir Vasić, student doktorskih studija, JP „Srbijašume”

Lov i ljubav prema prirodi bili su moji razlozi da upišem Šumarstvo. Studije su mi, pak, otvorile čitav jedan svet znanja i sagledavanja novih mogućnosti. Šumarstvo je kompleksna disciplina koja  daje  i  mnoge  prilike  –  da  upoznate  ljude i svetska iskustva, ali i da radite u širokom dijapazonu preduzeća, uključujući sve aktuelnija preduzeća koja se bave ekološkim gorivima. Novi trendovi u velikoj meri oslanjaju se na šumarstvo, što ga čini još privlačnijim. – dr Ivan Milenković, institut za šumarstvo, Beograd

Oduvek sam voleo prirodu i šume,  ali  studije   šumarstva su mi omogućile neočekivanu, veliku i lepu avanturu koja je prevazišla sva moja očekivanja. Već master program i kasniji rad omogućili su mi međunarodno iskustvo i dokazivanje. Multidisciplinarnost koju omogućava Odsek šumarstva, studente osposobljava da razumeju kompleksnost i značaj oblasti životne sredine. Danko Aleksić, MSc šumarstva, student doktorskih studija na političkim nauka

Priroda i šume su oduvek zauzimale značajno mesto u mom životu, pa je izbor moj prirodan izbor bio Šumarski fakultet.  Druženje i boravak u prirodi koji su deo stručne prakse predstavljaju jedan od segmenata po kome se naš fakultet razlikuje od drugih. Naši predavači su vrhunski stručnjaci što doprinosi da činjenici da se Šumarski fakultet svrstava u sam vrh fakulteta iz ove oblasti u Evropi. – dipl. inž. Milan Stanić,

Imajući u vidu moju ljubav prema prirodnim naukama, a naročito onim primenjenim, Šumarski fakultet  je  bio  moj  logičan  izbor. Uz sticanje znanja, studije su mi omogućile i mnogo praktičnih i terenskih iskustava što mi je veoma značilo i u daljem usavršavanju i u kasnijem poslu posebno u oblasti zaštite prirode. Fakultet mi je dao dobar osnov za primenu stečenih šumarskih znanja u oblasti upravljanja  zaštićenim  područjima  i na poslediplomskim studijama na Univerzitetu u Klagenfurtu. Danas sve to uspešno primenjujem u privredi radeći u JP „Vojvodinašume” gde obavljam poslove samostalnog referenta za zaštićena područja i životnu sredinu.  MSc Ivana  Vasić,  JP „Vojvodinašume“

Na šumarskom fakultetu studenti imaju mogućnost da učestvuju u raznim sportskim aktivnostima i takmičenjima.

(sportske_aktivnosti.jpg)