+

Delatnost i ciljevi

  • Kontrola kvaliteta nameštaja i određivanje usaglašenosti kvaliteta obavlja se prema srpskim (SRPS) i evropskim (EN) standardima i prema posebnim zahtevima. Preko 90% akreditovanih kontrolnih metoda Zavoda je sa primenom EN standarda;
  • Unapređenje proizvoda finalne industrije nameštaja i delova za nameštaj;
  • Saradnja sa proizvođačima nameštaja u fazi razvoja proizvoda i kontroli kvaliteta u procesu proizvodnje;
  • Međulaboratorijska saradnja iz oblasti kontrole kvaliteta nameštaja;
  • Kontinuirano učešće Zavoda u usvajanju, izradi i izmeni EN standarda sa domaćim i stranim institucijama;
  • Primena naučnoistraživačkog rada na unapređenju načina kontrolisanja nameštaja, delova nameštaja i EN standarda;
  • Saradnja sa udruženjima potrošača;
  • Kontinuirana edukacija.