+

Centri/ Laboratorije

Katedra primarne prerade drveta danas, naporom svih generacija onih nastavnika koji su bili ranije i onih koji su sada nastavnici, poseduje tri laboratorije:

  • Laboratoriju za svojstva drveta,
  • Laboratoriju za pilansku preradu drveta,
  • Laboratoriju za hidrotermičku obradu drveta.

Deo nastave iz predmeta Anatomija drveta održava se u Laboratoriji za anatomiju drveta, koja se formacijski nalazi na Odseku za šumarstvo.

Laboratorija za ispitivanje svojstava drveta i proizvoda od drveta je formirana 1989. god. u okviru Katedre primarne prerade drveta, a za potrebe predmeta sa Odseka za preradu drveta: Svojstva drveta, Furniri i slojevite ploče i Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase. Ranije je, od strane fakulteta, kupljena mašina za ispitivanje mehanike drveta tipa „Amsler”, a 1989. god. mašina za ispitivanje mehaničkih svojstava drveta – TIRATEST 2300 je modernizovana odgovarajućim priborom. Pored ovih uređaja, iste godine su nabavljeni klima‑komora zapremine 1 m3, više laboratorijskih vaga, elektronska vaga, dve laboratorijske sušnice, personalni računari sa perifernom opremom, dva binokulara i više optičkih mikroskopa. U periodu od 1989. do 2000. god. ova oprema je obezbeđivala kvalitetan rad, kako za potrebe studenata tako i za korisnike u drvnoj industriji. U Laboratoriji su istraživana fizička i mehanička svojstva drveta i proizvoda primarne prerade drveta.

Od 2000. god. Laboratorija počinje sa obnavljanjem i modernizovanjem svoje opreme. U 2010. god. modernizovana je mašina tipa „AMSLER”, a 2013. god. i mašina tipa „TIRATEST 2300”. Obe mašine su automatizovane i priključene na računarsku opremu, tako da se pored osnovnih mehaničkih svojstava mogu meriti i reološka svojstva drveta sa velikom tačnošću. Pored svojstava masivnog drveta, na ovim mašinama se utvrđuju karakteristike ploča na bazi drveta, kao i čvrstoće različitih spojeva kod proizvoda finalne prerade drveta. Laboratorija uspešno sarađuje sa firmama iz drvne industrije i u tom smislu je urađen veliki broj ispitivanja koja su se uglavnom odnosila na determinisanje vrste drveta, utvrđivanja kvaliteta masivnog drveta, određivanje kvaliteta furnira i furnirskih ploča, određivanje kvaliteta drvenih podova i dr.

U laboratorijama Katedre primarne prerade drveta ostvarena su i tri tehnička rešenja:

  • Mašina za ispitivanje mehaničkih svojstava drveta i proizvoda od drveta „WT-4„,
  • Mašina za ispitivanje mehaničkih svojstava drveta i proizvoda od drveta „WT-5U„,
  • PASS 1: Protočna automatska sušara za sušenje gotove furnirske ambalaže (industrijski prototip).