+

Istraživanje / Projekti

Prof. dr Milenko Mirić objavio je samostalno ili sa saradnicima preko 150 naučnih i stručnih radova, kako na srpskom, tako i na engleskom jeziku, iz oblasti kojima se bavi i učestvovao na velikom broju projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. U saradnji sa stručnjacima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Republike Srbije učestvovao je u sanaciji i zaštiti spomenika kulture koji su izgrađeni od drveta, kao što su crkve brvnare, ikone, ikonostasi i drugi artefakti od drveta. Tokom profesionalne karijere sarađivao je sa stručnjacima iz Narodnog muzeja – Odseka za konzervaciju i restauraciju na sanaciji i zaštiti vrednih predmeta od kulturno istorijskog značaja izrađenih od drveta. Autor je fazi kompletiranja materijala za udžbenik iz ove široke i kompleksne oblasti, koji treba da pokriva materiju svih jedanaest predmeta koji se slušaju na svim nivoima studija – od osnovnih do doktorskih.