+

Strukovne studije

Cilj programa strukovnih studija TEHNOLOGIJE DRVETA je osposobljavanje studenata stručnim znanjima potrebnim za profesionalno bavljenje poslovima iz oblasti tehnologija nameštaja i proizvoda od drveta. Kako proizvodi od drveta imaju značajno učešće u društvenom proizvodu i izvozu Srbije (u 2011. godini njihovo učešće u izvozu Srbije iznosilo je 3,2%, a u BDP 1,4%), ostvarivanje ovog cilja doprinelo bi i povećanju konkurentnosti preduzeća koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prometom nameštaja i proizvoda od drveta.
Plan i program strukovnih studija Tehnologije drveta omogućava sticanje bazičnih teorijskih i praktičnih znanja, koja predstavljaju osnovu za razumevanje i razvijanje kritičkog mišljenja u rešavanju problema u oblastima, kao što su: osnove konstruisanja i projektovanja, praćenje tehnoloških procesa sušenja drveta, proizvodnje ploča od usitnjenog i slojevitog drveta, praćenje tehnologija u pilanskoj i finalnoj preradi drveta, praćenje procesa zaštite proizvoda od drveta, učestvovanje u pripremi i organizaciji proizvodnje i unutrašnja i spoljna trgovina nameštajem i proizvodima od drveta.
Znanja i veštine koje studenti stiču su neophodne za uključivanje kako u radni proces proizvodnje nameštaja i proizvoda od drveta, tako i u organizaciji i upravljanju pojedinim pogonima u drvnoj industriji. U procesu projektovanja studenti se osposobljavaju da rade kao potprojektanti pojedinih delova projekta, prema zadacima odgovornog projektanta. Takođe, studenti se obučavaju za poslove analiza i istraživanja tržišta nameštaja i proizvoda od drveta, kao i obavljanje poslova u spoljnotrgovinskom prometu nameštaja i proizvoda od drveta i zastupništvu.
Akademski naziv koji stiču studenti koji završe osnovne strukovne studije na studijskom programu Tehnologije drveta je strukovni inženjer tehnologija drveta.
Zapošljavanje strukovnih inženjera je moguće u svim preduzećima koja se bave preradom drveta, proizvodnjom nameštaja i elemenata enterijera, trgovinom drveta i proizvoda od drveta.