+

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана број 1, површине 72,40м2 у приземљу зграде у Ул. Светогорска број 46 у Београду, прва зона, у виђеном стању.

30/05/22

Текст Огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана број 1, површине 72,40м2 у приземљу зграде у Ул. Светогорска број 46 у Београду, прва зона, у виђеном стању [worddoc]