+

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана број 25/1, површине 49м2 на првом спрату дворишног објекта Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5А

07/06/22

Текст Огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана број 25/1, површине 49м2 на првом спрату дворишног објекта Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5А [worddoc]