+

Оглас за прикупљање писмених понуда за давање стана у закуп Фондације Милана Стефановића – Смедеревца и супруге Даринке

15/03/19

Одлука о расписивању огласа за давање стана 7 у закуп Фондације Милана Стефановића – Смедеревца и супруге Даринке [ms word]