+

Оглас за прикупљање писмених понуда за давање стана у закуп Задужбине Ђоке Влајковића

15/03/19

Одлука о расписивању огласа за давање стана 6 у закуп Задужбине Ђоке Влајковића [ms word]