+

Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп стана Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

11/02/22

Текст огласа за давање стана број 7 у закуп Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринк [pdf]