+

Оглас за прикуплљање писаних понуда за давање у закуп стана у згради Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева бр.5

30/11/22

Текст Огласа за прикуплљање писаних понуда за давање у закуп стана у згради Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева бр.5