+

Пајо Војводић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 831
Е-маил: pajo.vojvodic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 59
Консултације:

Маст. инж. Пајо Војводић је рођен 23. априла 1987. године у Книну. Основну школу завршио је у Доњем Лапцу, а средњу школу у Грачацу. На Одсеку за шумарство Шумарског факултета Универзитета у Београду дипломирао је 2012. године. Мастер рад је одбранио 2014. године на истом факултету. Докторске студије на модулу Шумарство, подмодул Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне, уписао је школске 2015/2016. године.

На Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету у звање истраживач‑приправник изабран је 2016. године.

Мастер инж. Пајо Војводић је запослен као стручни сарадник на Шумарском факултету Универзитета у Београду, за ужу научну област Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне – на предмету Искоришћавање шума I и II, – од 10. 12. 2013. до данас.

До сада је, као коаутор, објавио један рад.

Учествовао је у реализацији 2 научноистраживачка пројекта.

Мастер инж. Пајо Војводић учествовао је у организацији 2. међународног саветовања под називом „ШУМСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ‒ СТАЊЕ И ИЗАЗОВИ”, које је одржано 2015. године у Наставној бази „Гоч”.

Учествовао у обуци секача за сигуран и безбедан рад моторном тестером које је организовало Јавно предузеће „Србијашуме” током марта и априла месеца 2016. године.

Ангажовање у настави

Учествовао је у организацији и спровођењу теренске наставе из предмета Шумска транспортна средства и организацији и спровођењу теренске наставе као и школске праксе из предмета Искоришћавање шума I и II.