+

Poziv za podnošenje prijava za Erasmus + mobilnost za 2020. godinu

19/11/19

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je Univerzitet u Beogradu otvorio poziv za podnošenje prijava za saradnju u okviru Ključnih akcija 103 i 107 Erasmus+ progama mobilnosti studenata i osoblja za 2020. godinu.
– Erasmus + akcija KA 103 (saradnja sa programskim zemljama tj. zemlje Evropske unije, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska); odnosi se isključivo na odlaznu mobilnost (outgoing mobility), a
– Erasmus + akcija KA107 sa institucijama iz partnerskih zemalja (zemlje iz regiona i drugih delova sveta); prijava obuhvata odlaznu i dolaznu mobilnost (incoming and outgoing mobility).
Fakulteti prijave za projekte mobilnosti podnose isključivo elektronskim putem, preko MobiOn platforme i sa zvaničnog naloga ESPB koordinatora.
Rok za podnošenje prijava Rektoratu ističe 8. januara 2020. godine u 13 časova.
Molimo Vas da svoje prijave dostavite ESPB koordinatoru fakulteta, Katarini Lazić, u formularima koji su u prilogu mejla, na adresu katarina.lazic@sfb.bg.ac.rs

Rok za dostavljanje formulara koordinatoru je 20. decembar 2019. godine.

Poželjno je da predloženi partneri za saradnju budu visokoškolske institucije sa kojima već postoje čvrsti kontakti na osnovu prethodne uspešne saradnje u okviru mobilnosti ili zajedničkih projekata.
Ukupan broj dobijenih mobilnosti biće poznat nakon objavljivanja rezultata konkursa od strane Nacionalne Erazmus kancelarije.

Prijavne formulare i pregled partnerskih institucija Univerziteta u Beogradu možete preuzeti ovde:

Prijavni formular KA103 (2020) [word doc]

Prijavni formular KA107 (2020) [word doc]

Budžetske koverte KA107 [PowerPoint]