+

POZIV ZA UČEŠĆE NA 23. MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ EKO-KONFERENCIJI, 13. ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE GRADOVA I PRIGRADSKIH NASELJA

18/12/18

23. MEĐUNARODNA NAUČNA EKO-KONFERENCIJA, 13. ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE GRADOVA I PRIGRADSKIH NASELJA održaće se u NOVOM SADU, od 25-27. SEPTEMBRA 2019. godine u organizaciji Ekološkog pokreta Novog Sada

Detaljnije informacije možete pogledati na sajtu Ekološkog pokreta Novog Sada na adresi:

http://ekopokret.org.rs