+

Позив за учешће на студенсткој радионици: С оне стране огледала

07/11/22

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет организује студентску радионицу:

С оне стране огледала

интервенисање у простору применом огледала

 1. новембар – 3. децембар

Циљ и исходи радионице:

Циљ радионице је исказивање одређене намере односно „преношење” поруке употребом огледала у одабраном простору. Наведено је могуће реализовати променом перцептивног доживљаја простора, наглашавањем неких његових карактеристика материјалне и нематеријалне природе или, чак, употебом огледала у метафоричком смислу. Студенти се опредељују за продукцијску методу и начин рада у складу са личним афинитетима (софтверско моделовање, макета…). Очекивани исходи радионице обухватају: (а) стицање основних знања у области огледаљења и (б) оснаживање подстицаја за наставак истраживања у предметном домену.

Учешћем у радионици студенти-полазници остварују право на стицање додатних ЕСПБ бодова.

По завршетку радионице, студенти-полазници добијају персонализоване сертификате као доказ о учествовању.

Потенцијални тематски оквири:

 • Огледало и светлост
 • Огледало и простор
 • Огледало и време
 • Огледало и провокација
 • Огледало и социјално дистанцирање

       …

Решења не морају да припадају предложеним тематским оквирима, већ студенти имају слободу да сами дефинишу тему којом ће се бавити према личним афинитетима.

Финални производ (пројекат):

Резултат рада у радионици (пројекат) и секвенце процеса његове генезе потребно је дигитално представити на по два листа задатих формата и темплејта, уз евентуалне додатне прилоге у другој форми (GIF-ове, видео записе, анимације…). Након реализације радионице формираће се дигитална публикација (зборник радова) која ће обухватити сва студентска решења.

Учешће у радионици:

Радионица је намењена:

 • студентима друге и треће година ОАСА студијског програма (Архитектонски факултет)
 • студентима од друге до пете године ИАСА студијског програма (Архитектонски факултет)
 • студентима прве и друге године МАСА студијског програма (Архитектонски факултет)
 • студентима од друге до четврте године Шумарског факултета (гостујући учесници)
 • студентима од друге до четврте године Факултета примењених уметности (гостујући уметници)

Број полазника студентске радионице је ограничен. Учешће студената у радионици може бити индивидуално или групно. Број чланова групе зависиће од броја пријављених учесника.

Пријаве слати на мејл адресу gordana.djukanovic@sfb.bg.ac.rs до 13.11.2022. односно до попуне броја места. Садржај пријаве подразумева исказану заинтересованост за учешће у радионици у највише једној реченици, као и навођење основних податка о студенту (име, презиме, број индекса, тренутна година студија и назив факултета).

Организациона структура:

Институција-организатор:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Институције-учесници:

Универзитет у Београду – Шумарски факултет, и
Универзитет уметности у Београду – Факултет примењених уметности

Организатори:

 • др Ђорђе Ђорђевић, дипл.инж.арх.
  в. професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • др Мирјана Деветаковић Радојевић, дипл.инж.арх.
  доцент Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • Никола Поповић, маст.инж.арх.
  асистент Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, и
 • Ђорђе Митровић, маст.инж.арх.,
  докторанд Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

Супервизори:

 • др Ђорђе Ђорђевић, дипл.инж.арх.
  в. професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • др Мирјана Деветаковић Радојевић, дипл.инж.арх.
  доцент Универзитета у Београду – Архитектонског факултета
 • др Гордана Ђукановић, дипл.инж.грађ.
  в. професор Универзитета у Београду – Шумарског факултета, и
 • др Слободан Мишић, дипл.инж.арх.
  в. професор Универзитета уметности у Београду – Факултета примењених уметности

Руководиоци:

 • Дејан Тодоровић, маст.инж.арх.
  асистент Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • Милош Стојковић Минић, маст.инж.арх.
  асистент Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • Дезире Тилингер, маст.инж.арх.
  истраживач приправник Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
 • Стеван Ђекић, маст.инж.арх.
  алумни Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, и
 • Теодора Стојановић, маст. дизајнер,
  истраживач приправник Универзитета уметности у Београду – Факултета примењених уметности

Сарадници:

 • Теодора Поповић, студент треће године ОАСА,
  Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
 • Евица Мандић, студент треће године ОАСА,
  Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, и
 • Драган Стошковић, студент треће године ОАСА
  Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Спонзор радионице:
Стаклорезачка радња „STAKLOPAN PLUS 1 SZR”, Цара Душана 10, Дорћол, Београд

Опширније о свему наведеном, као и приступу изради пројекта, пожељним вештинама, материјалу и опреми, као и о детаљном плану реализације студентске радионице по данима можете прочитати ОВДЕ.