+

ПОЗИВАЈУ СЕ КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА НЕКОМ ОД ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ДА СЕ УПИШУ НА ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ БЕЗ ПОЛАГАЊА ДОДАТНОГ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

26/06/18

Студијски програм Шумарство:
Слободна места: 33 места на буџету и 17 на самофинансирању – могу се пријавити кандидати који су полагали пријемни испит из Математике или Биологије на неком од факултета Универзитета у Београду

Студијски програм ТМП:
Слободна места: 39 места на буџету и 30 на самофинансирању
– Могу се пријавити кандидати који су полагали пријемни испит из Математике или Физике на неком од факултета Универзитета у Београду

Студијски програм ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА:
Слободна места: 13 места на самофинансирању
Кандидатима који су полагали пријемни испит на следећим факултетима
1. Пољопривредни факултет
2. Архитектонски факултет
3. Биолошки факултет
4. Факултет ликовних уметности
5. Факултет примењених уметности

Студијски програм ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА:
9 слободних места на буџету и 23 на самофинансирању могу се пријавити кандидати који су полагали пријемни испит из Математике или Биологије на неком од факултета Универзитета у Београду

Пријаве се примају од 02.07.- 11.07.2018. од 9-13 часова.

Документа потребна за пријаву на конкурс:
– потврда о полагању пријемног испита са бројем остварених бодова
– пријава на конкурс (узима се у Скриптарници)
– уплатница на износ 3.000 дин – трошкови пријаве на конкурс
– оверене копије сведочанства сва четири разреда средње школе и дипломе
– оверена копија извода из матичне књиге рођених

Упис примљених кандидата је 11.07. и 12.07.2018. године

Документа потребна за упис:
– две фотографије формата 4,5 х 3,5 сm,
– индекс – купује се у скриптарници факултета – залепити једну фотографију – не лепити фолију,
– један ШВ-20 обрасца – купује се у скриптарници факултета – спајалицом прикачити другу фотографију
– уплатница на 5.000 дин на име административних трошкова првог уписа на студијски програм – плаћају сви студенти прве године
– уплатница на износ од 100 дин. – у складу са Одлуком Савета Универзитета на име финансирања Универзитетског центра за развој каријере студената
самофинансирајући студенти достављају уплатницу на износ од 40.000 – прва рата школарине

рачун Шумарског факултета:
840-1878666-24 број модела 97
позив на број: 19-02268-742121-74-04-940