+

Produžen je rok za podnošenje EU projekta WORTH (Creativity, Innovation, Connections, Design)

30/10/19

Obaveštenje:

Produžen je rok za podnošenje projekta EU – WORTH (Creativity, Innovation, Connections, Design) do 15.11.2019.

Više informacija o projektu je dostupno na https://www.worthproject.eu/

https://www.worthproject.eu/biljana-jovic-2/

Prezentacija projekta WORTH je održana 07.10.2019. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu.


Promociji projekta  prisustvovali su:
Dekan Šumarskog fakulteta Prof. dr Ratko Ristić,
Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu Prof. dr Nenad Zrnić,
Korina Molla, International WORTH Partnership Project Technician i
Prof. dr Biljana Jović https://www.worthproject.eu/worth-ambassador-interview-biljana-jovic/