+

Промена испитивача из предмета Екологија гајења шума (на основним студијама) за јануарски испитни рок

08/01/20

Промена испитивача из предмета Екологија гајења шума, за јануарски испитни рок, заказана је за четвртак 09.01.2020. године у студентској служби.
Студенти су дужни да са собом понесу индекс и примерак уплатнице на којој је уплаћен износ од 200 динара на рачун факултета

Број рачуна факултета 840-1878666-24
Број модела 97
Позив на број 19-02268-742121-74-04-940