+

Promena ispitivača iz predmeta Ekologija gajenja šuma (na osnovnim studijama) za januarski ispitni rok

08/01/20

Promena ispitivača iz predmeta Ekologija gajenja šuma, za januarski ispitni rok, zakazana je za četvrtak 09.01.2020. godine u studentskoj službi.
Studenti su dužni da sa sobom ponesu indeks i primerak uplatnice na kojoj je uplaćen iznos od 200 dinara na račun fakulteta

Broj računa fakulteta 840-1878666-24
Broj modela 97
Poziv na broj 19-02268-742121-74-04-940