+

Промена испитивача из предмета Екологија гајења шума (на основним студијама), за јануарско-фебруарски испитни рок

14/01/19

Промена испитивача из предмета Екологија гајења шума, за јануарско-фебруарски испитни рок, заказана је за среду 16.01.2019. године у студентској служби.
Студенти су дужни да са собом понесу индекс и примерак уплатнице на којој је уплаћен износ од 200 динара на рачун факултета

Број рачуна факултета 840-1878666-24
Број модела 97
Позив на број 19-02268-742121-74-04-940