+

Prvi otvoreni poziv – projekat EU – „VREDNOST II“

22/11/21

https://worthproject.eu/
https://worthproject.eu/apply-now-2021/
https://worthproject.eu/helpdesk-area/

kontakt osoba:
Ambasadorka projekta: dr Biljana Jović, vanr. prof.
email: biljana.jovic@sfb.bg.ac.rs
https://www.worthproject.eu/biljana-jovic-2/