+

Rešenja o uslovima upisa u školskoj 2022/23. godini

30/08/22

Doneta su rešenja o uslovima upisa u školskoj 2022/23. godini:

Osnovne akademske studije
Master akademske studije
Doktorske studije

Studentska služba