+

Решења за упис у школској 2017/18. години

07/09/17

Донета су решења о условима уписа у школској 2017/18. години:

Основне академске студије
Основне струковне студије
Основне студије – стари студенти
Мастер академске студије
Докторске студије