+

Решења за упис у школској 2018/19. години

04/09/18

Донета су решења о условима уписа у школској 2018/19. години:

Основне академске студије
Основне струковне студије
Мастер академске студије
Докторске студије