+

Решења за упис у школској 2019/20. години

28/08/19

Донета су решења о условима уписа у школској 2019/20. години:

Основне академске студије
Основне струковне студије
Мастер академске студије
Докторске студије