+

Решења за упис у школској 2020/21. години

15/09/20

Донета су решења о условима уписа у школској 2020/21. години:

Основне академске студије
Мастер академске студије
Докторске студије

Студентска служба