+

Решење о упису студената који студирају по старом закону у школској 2018/19.

05/10/18

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01-4133/1
Датум: 05.10.2018.

На основу чл. 141. Статута Шумарског факултета у Београду, продекан за наставу доноси следеће

РЕШЕЊЕ O УПИСУ ГОДИНЕ
за студенте који су уписали основне студије
закључно са школ.2005/06. (по старом закону)
продужен је рок за завршетак студија још годину дана до 30.09.2019.године

УПИС ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ОД 22.10. до 30.10. 2018.г.

Студенти су дужни приликом уписа да поднесу следећа документа:
– ИНДЕКС
– један образац ШВ-20 (Скриптарница)
– уплатница на 100,00 дин за Каријер центар
– уплатница за прву рату школарине за ажурирање досијеа (износ у зависности који пут се досије ажурира).
– прво ажурирање 6.000 дин
– друго ажурирање 12.000 дин
– треће и свако следеће 22.000 дин

Студент који дипломира пре доспећа друге рате школарине (12.02.2019.године) не мора да плаћа другу рату школарине.

Упис студената после 30.10.2018. године наплаћиваће се 5.000,00 дин за закаснели упис (по ценовнику Шумарског факултета).

Решење доставити:Служби за наставу и студентска питања, објавити на сајту факултета и на огласној табли, Писарници.

Продекан за наставу
Др Весна Голубовић-Ћургуз, ван.проф.