+

Сарадња са Пољопривредним факултетом Универзитета у Београду

11/07/18

У среду, 4. јула 2018, студенти 3. године Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру Шумарског факултета, презентовали су одабране пројекте окућнице Пољопривредног факултета у Земуну, урађене у оквиру предмета Пејзажноархитектонско пројектовање 1 (6. семестар, 2017-18, ментори радова: др Драгана Ћоровић, мр Андреја Тутунџић; демонстратори: Јована Бошковић, Ања Матић, Емилија Медојевић и Милана Мијатовић). Деканка Пољопривредног факултета, проф. др Милица Петровић, наговестила је, после презентације, наставак сарадње и промоцију приказаних студентских пројеката у наредном периоду. У публици су, поред деканке проф. др Петровић, били и студенти и запослени Пољопривредног факултета, а такође и доценткиња др Ана Вујошевић, која је студенте Пејзажне архитектуре провела кроз окућницу Пољопривредног факултета приликом посете локацији 9. маја 2018, као и колеге мр Драган Вујичић и дипл. инж. Наташа Петковић са Катедре за планирање и пројектовање у пејзажној архитектури, нашег Одсека и Факултета.

Израда овог пројекта настала је у оквиру припрема за обележавање стогодишњице оснивања Пољопривредно-шумарског факултета, 1919. године и прославе наслеђа које заједно баштине данашњи Пољопривредни и Шумарски факултет Универзитета у Београду. Примарни захтев пројектног задатка односио се на побољшање начина досадашњег коришћења окућнице и стварање амбијента који ће бити функционалан за спровођење појединих сегмената наставе, а истовремено флексибилан тако да допушта могућности различитих начина коришћења простора. Радови одабрани за јавну презентацију су у највећој мери одговорили захтеву за иновативност у осмишљавању садржаја који се могу искористити у наставном процесу, што су колеге са Пољопрвиредног факултета нарочито истакли као квалитет приказаних идејних решења, у својим коментарима.

Студенти који су презентовали своје радове су: Милица Петровић, Николета Поповић, Ана Глишић, Марија Бућић, Наташа Војновић, Наташа Ђурић, Ђурђица Јовановић, Душан Брадарић, Маја Кизић, Мила Гочевић, Невена Мирковић, Огњен Петровић, Богдан Поповић, Милијана Зец, Сандра Митровић.