+

Сасатанак конзорцијума пројекта ФОРЕСДА у Љубљани – Словенија

22/06/18

Од 21.06. до 22.06. 2018. год. у Љубљани- Словенија је одржан састанак у оквиру пројекта ФОРЕСДА чији је учесник Шумарски факултет из Београда. На састанку су првог радног дана представљени резултати за трећи период пројекта и презентоване активности у оквиру радних пакета. Другог дана су обављени билатерални састанци у оквиру WP6 пакета и одржана је обука за коришћење опреме (електронски микроскоп, гасни денситометар, процена механичких својстава помоћу акустике…) у одређивању грађе и квалитета дрвета. Наредни састанак конзорцијума је заказан за септембар у Бад Wилдбад-у у Немачкој. За више детаља о пројекту посетите интернет страницу:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/foresda