+

Симпозијум Земљиште основно природно добро – угроженост и опасности

12/02/19

Симпозијум Српског друштва за проучавање земљишта

Земљиште основно природно добро –
угроженост и опасности

Наставно-научна база Шумарског факултета
19 – 21. јуна, 2019. године, Гоч

Детаљније информације о Симпозијуму можете видети на интернет презентацији Српског друштва за проучавање земљишта: http://www.sdpz.rs/index.php/sr-yu/