+

СЛОБОДНА МЕСТА ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

27/06/19

ПОЗИВАЈУ СЕ КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА НЕКОМ ОД ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ДА СЕ УПИШУ НА ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ БЕЗ ПОЛАГАЊА ДОДАТНОГ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

Слободна места
студијски програм Шумарство: 48 места на буџету и 17 на самофинансирању
студијски програм ТМП:38 места на буџету и 30 на самофинансирању
студијски програм Пејзажна архитектура:11 на самофинансирању
студијски програм Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса: 10 на буџету и 35 на самофинансирању

Пријаве се примају од 1.7.- 9.7.2019. од 8-13 часова
Документа потребна за пријаву:
1. потврда о положеном пријемном испиту са бројем остварених бодова
2. сва четири сведочанства средње школе – оверене копије и оригинале на увид
3. диплома средње школе – оверана копија и оригинал на увид
4. пријава -узима се у скриптарници Факултета
5. доказ о уплати у износу од 3.000,00 дин

Упис примљених кандидата је 10.7.2019. године

Документа потребна за упис:
– извод из матичне књиге рођених – факултет прибавља по службеној дужности осим за стране држављане који су обавезни да доставе овај документ;
– индекс – купује се у скриптарници факултета – попунити само личне податке са десне и леве стране индекса и залепити фотографију формата 4,5 х 3,5 сm – не лепити фолију
– 1 образац ШВ-20 – узети у скриптарници и залепити фотографију формата 3,5х4,5 цм;
– доказ о уплати 5.000,00 дин на име административних трошкова првог уписа на студијски програм – плаћају сви студенти прве године – буџетски и самофинансирајући;
– доказ о уплати 100,00 дин на име финансирања Универзитетског центра за развој каријере студената по одлуци Савета Универзитета –плаћају сви студенти – буџетски и самофинансирајући
– доказ о уплати прве рате школарине у износу од 40.000,00 динара; другу рату платити до 12.фебруара 2020.године
– самофинансирајући студенти достављају 2 примерка уговора о студирању од којих студент задржава један за себе а други предаје са осталом докуметацијом – уговор узети у скриптарници факултета;

Све уплате извршити на рачун Шумарског факултета:
840-1878666-24 број модела 97 позив на број 19-02268-742121-74-04-940

Страну са информацијама о конкурсу за упис на основне академске студије можете погледати ОВДЕ.