+

СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ МОГУ ПОДИЋИ СВОЈЕ ДИПЛОМЕ У СЛУЖБИ ЗА НАСТАВНА И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА од 24.09.2020. година

24/09/20

С П И С А К

ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ МОГУ ПОДИЋИ СВОЈЕ ДИПЛОМЕ У СЛУЗЖБИ ЗА НАСТАВНА И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 24.09. 2020. година

 1. АЛИМПИЋ М. СИМО
 2. ВАЉАРЕВИЋ Н. ТИЈАНА
 3. ВОЈИНОВИЋ С. ДУШАН
 4. ВОЛАРЕВ М. МИРЈАНА
 5. ГАЈИЋ Б. ФИЛИП
 6. ГОЛУБОВИЋ Б. ВЕРИЦА
 7. ДЕЉА Ј. МАША
 8. ДЕСИМИРОВИЋ М. ИВАН
 9. ДРАГИЋЕВИЋ З. МАРИЈАНА
 10. ИВАНОВИЋ Г. СТОЈАН
 11. ЈОВАНОВИЋ З. АЛЕКСАНДРА
 12. ЈОВАНОВИЋ Р. МИЛЕНА
 13. ЛАЗАРЕВИЋ З. МАРИНА
 14. ЛАЗАРЕВИЋ Н. АЛЕКСА
 15. ЉУБИШИЋ Ђ. ЂОРЂЕ
 16. МАРИНКОВИЋ Г. ЂОРЂЕ
 17. МАРКОВИЋ Р. СТЕФАН
 18. МИЛИНКОВИЋ С. ПРЕДРАГ
 19. МИЛОШЕВИЋ Ж. СЛОБОДАН
 20. МИЉКОВИЋ С. МАРКО
 21. НИКОЛИЋ С. ЈЕЛЕНА
 22. ПАКЛАР Ж. ЈОВАНА
 23. ПАЊЕВИЋ Г. НАТАША
 24. ПЕТРОВИЋ М. ВУК
 25. РАЈКОВИЋ С. МИЛАН
 26. РИСТИЋ Н. МИЛАН
 27. САРАЈЛИЋ В. БОЈАН
 28. СРЕТОВИЋ С. ДРАГОСЛАВ
 29. ТАНОВИЋ З. ТАЊА
 30. ЋИРКОВИЋ М. СВЕТОЗАР
 31. УРОШЕВИЋ С. КАТАРИНА
 32. ХРАНИСАВЉЕВИЋ Љ. СОФИЈА