+

СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ МОГУ ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ДИПЛОМЕ У СЛУЖБИ ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

22/10/21

СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ МОГУ ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ДИПЛОМЕ У СЛУЖБИ ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 10:30 ДО 13 ЧАСОВА

1. БОТИЋ Н. ДАЛИБОР
2. БУРМАЗ Р. БИЉАНА
3. ДРАМИЋАНИН Б. ИГОР
4. ЈАКОВЉЕВИЋ Д. ЈОВАНА
5. МИЈАТОВИЋ Д. ЉУБИЦА
6. РАДОМИРОВИЋ Д. АНЂА
7. РАТКОВ Ж. СЛОБОДАН
8. СТАНКОВИЋ О. ЈОВАН
9. СТАНКОВИЋ С. МИЛИЦА

Служба за наставу и студентска питања