+

Списак дипломираних студената основних студија који могу преузети своје дипломе у служби за наставна и студентска питања

20/04/21

С П И С А К

ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА ОСНОВНИХ СТУДИЈА КОЈИ МОГУ ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ДИПЛОМЕ У СЛУЖБИ ЗА НАСТАВНА И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 10 И 30 ДО 13 ЧАСОВА

1. БАРБУЛОВИЋ П. НАТАША
2. ВОЈИНОВИЋ Д. ТАМАРА
3. ГРУБИЋ З. АЛЕКСАНДРА
4. ЂОРЂИЋ М. БОЈАНА
5. ЂУРЂЕВИЋ М. ЈЕЛЕНА
6. КЛАРИЋ Д. ДЕСАНКА
7. ЛАУШЕВИЋ М. АНА
8. МИЛОВАНОВИЋ М. ФИЛИП
9. ОЦОКОЉИЋ М. ГОРАН
10. РАИЧЕВИЋ Д. ИРЕНА
11. ВРАГОЛИЋ А. АЛЕКСА
12. ИЛИЋ М. АЛЕКСАНДАР
13. ЛУКОВИЋ Д. НИКОЛА
14. МАРИЧИЋ Д. НЕНАД
15. МАРКОВИЋ ШАВРЕСКИ С. ЈЕЛЕНА
16. МИЋИЋ Б. МИЛОШ
17. ПАВЛОВИЋ М. СЛАВКО
18. ПАНДУРОВ Ж. ЛУКА
19. ПЕТАКОВИЋ В. АНЂЕЛА
20. ПЕТРИЧИЋ З ИВА
21. ПОПОВИЋ Н. МИЛОШ
22. ПУПОВАЦ Д. АЛЕКСАНДАР
23. РАЈИЋ Г. БОРКА
24. РУСОВАЦ М. ОГЊЕН
25. САВИЋ Ж. МИЛИЦА

У Београду, 20. 04. 2021. године