+

СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА ОСНОВНИХ СТУДИЈА КОЈИ МОГУ ПРЕУЗЕТИ СВОЈУ ДИПЛОМУ У СЛУЖБИ ЗА НАСТАВНА И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

11/10/21

СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА ОСНОВНИХ СТУДИЈА КОЈИ МОГУ ПРЕУЗЕТИ СВОЈУ ДИПЛОМУ У СЛУЖБИ ЗА НАСТАВНА И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 10:30 ДО 13 ЧАСОВА
Диплома се може преузети лично или уз овлашћење оверено код јавног бележника

1. БАДРИЋ Ж. СИНИША
2. БАЂИКИЋ Б. АНДРИЈА
3. БОГДАНОВИЋ Н. ИВАНА
4. БУЛАТОВИЋ З. ЈЕЛЕНА
5. ВАСИЋ Р. РАТКО
6. ВУКМАНОВИЋ А. УРОШ
7. ВУКОВИЋ Ђ. ВЕЛИМИР
8. ГВОИЋ М. ДАНИЕЛА
9. ЖИВАНОВИЋ Б. КРИСТИНА
10. ЖИВАНОВИЋ М. ИВАН
11. ИСАИЛОВИЋ З. ИСИДОРА
12. КАРАЛИЋ Д. НИКОЛА
13. МИЛЕНКОВИЋ С. СТРАХИЊА
14. НЕСТОРОВИЋ З. УРОШ
15. ПИЈУНОВИЋ З. ДРАГАН
16. РИСТИЋ М. ИВАНА
17. СТОЈКОВИЋ Г. ЈЕЛЕНА
18. СТОЈКОВИЋ С. ДАНИЈЕЛ
19. ТОМАНИЋ М. ДЕЈАН
20. ФИЛИПОВИЋ П. УРОШ
21. ЦИНЦАР С. ЈОВАНА

Служба за наставна и студентска питања