+

Stipendije Azerbejdžana

19/02/21

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dobilo dopis od Ambasade Republike Srbije u Azerbejdžanu sa obaveštenjem da je Univerzitet ADA omogućio stipendiranje stranih studenata. Univerzitet ADA je pravni naslednik Azerbejdžanske diplomatske akademije i Univerziteta za informacione tehnologije (koji su spojeni da bi se osnovao Univerzitet ADA).

Sve informacije o stipendiranju se mogu pronaći na linku: www.ada.edu.az